Dataanalysförfrågan

Dataanalysen kommer att göra Airikr Blog bättre. Om du godkänner förfrågan, kommer följande att lagras om dig:

  • Enhetens IP-adress
  • Webbläsarens användaragent
  • Vilka sidor du besöker
  • När du godkände datainsamling
  • När du besökte en sida

Läs mer om hur webbsidan behandlar dina uppgifter.

IntegritetspolicyHur webbsidan behandlar dina uppgifter

blog.airikr.me behandlar dina uppgifter på olika sätt. Nedan kan du se specifikt hur webbsidan hanterar dom. Du kan läsa var uppgifterna lagras här.

Enhetens IP-adress

Enhetens IP-adress kan länkas till en person och är därför klassad som en personuppgift. I och med detta, lagras adressen krypterad med AES-256, där avkrypteringsnycklarna ägs av webbsidan och dess ägare. Nycklarna är endast synliga för bloggägaren, men en IP-adress kommer endast att avkrypteras när ett brott har skett (vilket förhoppningsvis aldrig kommer att ske).

IP-adressen lagras i samband med när du kommenterar något inlägg, samt när du godkänner dataanalysen.

Uppgiften kan endast ses av dig på "Din data"-sidan. Du kan se enhetens IP-adress där i klartext endast på grund av att webbsidan hämtar den via PHP (källa 1 & 2).

Läs mer om hur länge IP-adressen sparas.

Webbläsarens användaragent

En användaragent visar vad för enhet, webbläsare och operativsystem du använde när du besökte webbsidan, vilket inte kan länkas till en person. Den anses därför inte som en personuppgift och kommer att lagras i klartext. Denna information är nödvändig för bloggägaren för och göra webbsidan bättre.

Användaragenten lagras endast när du godkänner dataanalysen.

Uppgiften kan endast ses av dig på "Din data"-sidan.

Ditt namn i en kommentar

Ditt namn klassas som en personuppgift, men namnet sparas i klartext av följande anledning: uppgiften visas för alla som besöker webbsidan. Om du inte vill använda ditt riktiga namn, så kan du använda till exempel ditt smeknamn, men aldrig någon annans namn. Det alternativa namnet får inte heller innehålla något som kan anses vara stötande hos andra.

Uppgiften visas för alla som läser kommentaren.

Din webbadress i en kommentar

Din webbadress är inte klassad som en personuppgift, så den lagrar i klartext.

Uppgiften visas för alla som läser kommentaren.

Innehållet för en kommentar

Själva kommentaren i sig är inte klassad som en personuppgift och lagras därför i klartext. Men om en kommentar innehåller någons annans telefonnummer, e-postadress med personens namn (till exempel förnamn.efternamn@domän.se), hemadress, och/eller annat som IMY listar som personuppgift (även känsliga personuppgifter), kommer kommentaren att döljas från allmänheten av bloggägaren. Det finns dock vissa undantag.

Om en avsändare anger namnet på en person som redan har kommenterat samma inlägg (eller ett annat inlägg) i form av en förtydligande om att avsändaren menar denna person, så kommer bloggägaren inte vidta några åtgärder. Men om avsändaren skriver till exempel "du kan nå [förnamn] på [telefonnummer]", så kommer kommentaren att döljas.

Om det finns tillräckligt med data för att kunna kontakta den person som omnämns i kommentaren, så kommer bloggägaren att kontakta personen och fråga om han eller hon är medveten om händelsen och om han eller hon har gett avsändaren ett godkännande.

Man måste alltid fråga personen i fråga om lov först, innan man lämnar ut information om honom eller henne!

Uppgiften visas för alla som läser kommentaren.

Andra uppgifter

Om du godkänner att blog.airikr.me får lagra uppgifter om dig, kommer bland annat de sidor du besöker, när du godkände frågan om lagring och när du besökte sidan att lagras. Alla dessa uppgifter är inte klassade som personuppgifter och på grund av det, kommer de att lagras i klartext.

Uppgifterna kan endast ses av dig på "Din data"-sidan.